פורום תמיכה למורים

אי קבלת הודעות מהפורומים

תשובה ל: אי קבלת הודעות מהפורומים

על ידי רם איזנברג בתאריך
מספר תגובות: 0
ייתכן שהפתרון הוא לא בתוך המערכת אלא מחוצה לה.
רותם הציעה להשתמש בפילטר של Gmail, לסנן את ההודעות המיותרות.

אנסה
(תודה רותם)