פורום תמיכה למורים

ציונים

תשובה ל: ציונים

על ידי רן עקיבא בתאריך
מספר תגובות: 0
ניסיתי כמה פעמים לייבא קובץ על פי ההוראות, מתקבלת הודעה כי הקובץ יובא בהצלחה אך הציונים לא מופיעים :(