פורום תמיכה למורים

גיבוי קבצי הסטודנטים

תשובה ל: גיבוי קבצי הסטודנטים

על ידי רם איזנברג בתאריך
מספר תגובות: 0
הפתרון, למי שמתענין, הוא לפנות לאנשי המחשבים של הפקולטה, לבקשם לפתוח חשבון זמני שבאמצעותו כל הסטודנטים יוכלו להכנס, ולהעלות את החומרים שלהם במשך זמן קצוב. עם תום הזמן שהוקצה לכך, החשבון ייסגר, והקבצים יישארו בגיבוי של הפקולטה.


רם