הודעות ועידכונים

The official Moodle mobile app for SmartPhoneThe official Moodle mobile app for SmartPhone

by אביגיל ברזילי -
Number of replies: 0
כדי להתחבר למודל דרך האפליקציה בסמרטפונים תעקבו אחרי השלבים הבאים:
Username: תעודת זהות שלכם
Password: הקוד הסודי שלכם
לחיצה על “Add”

 

לפרוט נוסף