פורום תמיכה למורים

נסיונות מרובים לשאלה בבוחן

נסיונות מרובים לשאלה בבוחן

על ידי יוחאי בלאו בתאריך
מספר תגובות: 1

אני רוצה להגדיר לחלק מהשאלות בבוחן שיצרתי אפשרות למספר נסיונות.

איך אפשר להגדיר זאת?