לוח מודעות

חשוב: שינוי בהרצאת העשרה היוםחשוב: שינוי בהרצאת העשרה היום

by יוחנן ארז -
Number of replies: 0

הכותרת נועדה רק כדי שבאמת תקראו את ההודעה :-)

בהרצאת ההעשרה היום אתם מתבקשים לא (!!!) לשבת מאחור ולא בצדדים אלא רק (!!) בגוש המרכזי.
כרטיסי סטודנט ייאספו רק (!!) מן הגוש המרכזי.

ההרצאה ללא שינוי:

פרופ' אסא כשר, אישיות ציבורית מוכרת ומכובדת, ירצה בנושא "אתיקה בהנדסה"

נא להגיע בזמן!