הודעות ועידכונים

צפייה ושינוי מהירות בקורסים בשרת פנופטו - עדכוןצפייה ושינוי מהירות בקורסים בשרת פנופטו - עדכון

על ידי אביגיל ברזילי בתאריך
מספר תגובות: 0

הקלטת קורסים חדשים מתבצעת היום באמצעות שרת פנופטו בלבד.

ניתן לצפות בכל ההרצאות בשרת.

הוראות לצפייה בקשור זה.

ניתן לשנות מהירות צפייה. במידה ואינכם יכולים לשנות מהירות יש לפעול עפ"י ההוראות המצורפות.

שימו לב - במסך הכניסה הוחלף  st.technion.ac.il  ב- campus.technion.ac.il

לא חל כל שינוי בשם המשתמש או הסיסמא.