פורום תמיכה למורים

סטודנטים לא רואים הערות

תשובה ל: סטודנטים לא רואים הערות

על ידי אולגה צ'ונטונוב בתאריך
מספר תגובות: 0

אם המשוב  נרשם במצב של "מתן ציון מהיר", הסטודנטים יראו אותו על ידי כניסה למשימה.

אם המשוב נרשם  דרך "ציון" בטבלת ההגשות, הסטודנטים יראו אותו בטבלת ב"ציונים".