לוח מודעות

השלמת הרצאה של היוםהשלמת הרצאה של היום

על ידי יוחנן ארז בתאריך
מספר תגובות: 0

עקב שאלות של סטודנטים אחדים.

מי שנמצא במועד ב' היום ולא יכול להגיע להרצאת העשרה עקב כך:

ניתן אפשרות השלמה על ידי הרצאה מוקלטת.

פרטים יפורסמו...