לוח מודעות

השלמת הרצאות העשרה בשבוע הקרובהשלמת הרצאות העשרה בשבוע הקרוב

על ידי יוחנן ארז בתאריך
מספר תגובות: 0

יום רביעי 26/3 12:30 חדר 815 - מתודולוגיה לניהול פרויקטים

יום רביעי 2/4 12:30 חדר 1007 - כתיבת דו"חות, הכנת מצגות, סקר ספרות, ניהול גרסאות

יום שני 7/4 16:30 חדר 614/2 - MATLAB