לוח מודעות

תזכורת - הרצאת העשרה מחר - איך מקימים סטרטאפ – מיומנו של יזם מתחילתזכורת - הרצאת העשרה מחר - איך מקימים סטרטאפ – מיומנו של יזם מתחיל

על ידי יוחנן ארז בתאריך
מספר תגובות: 0

אודיטוריום 280, שעה 15:30, נא לשבת בגוש המרכזי!

אני מבקש להגיע בזמן - נכבד את המרצה שבא מחוץ לטכניון במיוחד עבורכם.

יוחנן