הודעות ועידכונים

פתיחה ועדכון קורסים (מיועד לסגל ההוראה) - תשע"גפתיחה ועדכון קורסים (מיועד לסגל ההוראה) - תשע"ג

על ידי Deleted user בתאריך
מספר תגובות: 0

לסגל ההוראה,

פתיחת קורס חדש : לפתיחת קורס חדש יש למלא "טופס לפתיחת קורס" הנמצא בדף הבית של אתר הקורסים של Moodle .

עדכון תכני הקורס : ניתן לעדכן את קורסי החורף/האביב באמצעות העברה (גיבוי ושחזור) של התכנים של קורס אביב/חורף לקורס חורף/אביב.

איפוס הקורס: ניתן "לאפס" ( reset ) את רשימת משתתפי הקורס, הפורומים, המבחנים והמשימות.

לתשומת לבכם - מרצה המלמד/ת במקומו/ה של מרצה אחר/ת מתבקש/ת לקבל את רשות המרצה למחוק את תכני הקורס הקיימים או, לחילופין, להשתמש בהם.

לעדכון ו/או איפוס תכני הקורס ניתן לפנות ל- moodle-support-l@listserv.technion.ac.il