הודעות ועידכונים

הכנס הארצי השנתי השלושה עשר של מיט"להכנס הארצי השנתי השלושה עשר של מיט"ל

על ידי אביגיל ברזילי בתאריך
מספר תגובות: 0

 

הכנס הארצי השנתי השלושה עשר של מיט"ל "טכנולוגיות חדשות בהוראה ולמידה בהשכלה הגבוהה: כיוונים ומגמות" ייערך השנה בטכניון - מכון טכנולוגי לישראל, ביום שלישי, י"ג תמוז תשע"ה, ה-30.6.2015.

 

ועדת התוכנית מזמינה בזאת הצעות להרצאות, פוסטרים וסדנאות בהתאם לקריטריונים המופיעים בקול הקורא: http://meital.iucc.ac.il/conf2015/call.htm

את ההצעות יש להגיש באמצעות אתר הכנס בלבד בכתובת: http://meital.iucc.ac.il/conf2015/form.htm

פרטים נוספים ניתן למצוא בקובץ המצורף ובאתר הכנס:  http://meital.iucc.ac.il/conf2015

 

בברכה, 

פרופ' אהרון פלמון - יו"ר מיט"ל

ד"ר אביגיל ברזילי - יו"ר ועדת התוכנית
אלי שמואלי - מנהל מיט"ל