פורום תמיכה למורים

חלק מהסטודנטים הרשומים לקורס מתלוננים שלא מקבל מיילים

תשובה ל: חלק מהסטודנטים הרשומים לקורס מתלוננים שלא מקבל מיילים

על ידי אולגה צ'ונטונוב בתאריך
מספר תגובות: 0

לוח מודעות בקורס זה נמצא במצב מוסתר. על מנת שההודעות יגיעו לכל הסטודנטים , לוח מודעות ומשבצת חדשות אחרונות צריכים להיות במצב גלוי.