פורום תמיכה למורים

נעלמה האפשרות לצפיה ברשימת הסטודנטים, כולל מספר סטודנט

נעלמה האפשרות לצפיה ברשימת הסטודנטים, כולל מספר סטודנט

על ידי מרדכי-עודד שחף בתאריך
מספר תגובות: 3

איפה היא?

בתגובה ל: מרדכי-עודד שחף

תשובה ל: נעלמה האפשרות לצפיה ברשימת הסטודנטים, כולל מספר סטודנט

על ידי מרדכי-עודד שחף בתאריך

האם יש עדכון בנושא?

בתגובה ל: מרדכי-עודד שחף

תשובה ל: נעלמה האפשרות לצפיה ברשימת הסטודנטים, כולל מספר סטודנט

על ידי אולגה צ'ונטונוב בתאריך

אנו נוסיף את המשבצת בכל הקורסים.

ניתן גם להוסיף את המשבצת לקורס ספציפי על ידי כניסה להוספת משבצת (במצב עריכה) ולבחור במשבצת רשימת תפוצה רשימת סטודנטים.