לוח מודעות

חשוב - השלמת הרצאת העשרה היוםחשוב - השלמת הרצאת העשרה היום

על ידי יוחנן ארז בתאריך
מספר תגובות: 0

מי שנרשם להשלמה:

ההשלמה תפוצל לשתי כיתות:

1. 15:25 - הרצאה ראשונה (מתודולוגיה של ניהול פרויקטים): חדר 1007 קומה 10

2. 15:30 - הרצאה שנייה (הכנת מצגות): חדר 614 קומה 6