לוח מודעות

עדכון חשוב - הרצאת העשרה היוםעדכון חשוב - הרצאת העשרה היום

על ידי יוחנן ארז בתאריך
מספר תגובות: 0

כזכור - היום ההרצאה מפוצלת, אך עקב מחלות חלים שינויםי:

אודיטוריום 280, 14:30
הרחבות בנושא MATLAB - הרצאה מוקלטת
מרצה: יאיר משה
תוקרן הרצאה מוקלטת של אחד הסמסטרים הקודמים.
מבקש להגיע בזמן ולשבת רק בגוש האמצעי.
אני בהחלט לא אאסוף כרטיסים לרישום נוכחות מסטודנטים שיושבים שלא בגוש המרכזי!

אודיטוריום 1003, 14:30
הרחבות בושא VHDL
מרצה: עמוס זסלבסקי

ההרצאה תתקיים כמתוכנן.
היא מתאימה לסטודנטים עם רקע כשלהו ב-VHDL...