הודעות ועידכונים

בעיה בקבלת מיילים דרך המודלבעיה בקבלת מיילים דרך המודל

על ידי אביגיל ברזילי בתאריך
מספר תגובות: 0

להלן תשובת אגף המחשוב בנושא:

הנושא מורכב ונמצא בטיפול רציף. התופעה היא לא גלובלית לכל הסטודנטים אלא לחתך מאוד מסויים של העושים  ״העבר״. מציעים בשלב זה להיכנס לבדוק מייל ב campus.