הודעות ועידכונים

הרשמה לכנס מיט"ל - טכנולוגיות חדשות בהוראה ובלמידה בחינוך הגבוההרשמה לכנס מיט"ל - טכנולוגיות חדשות בהוראה ובלמידה בחינוך הגבוה

על ידי אביגיל ברזילי בתאריך
מספר תגובות: 0

 

 

שלום לכולם,

תזכורת לרישום לכנס מיט"ל:  http://meital.iucc.ac.il/conf2015/rishum15.htm

רשימת הרצאות העוגן שיינתנו בפתיחת המושבים:

פרופ' דניאל לוין - Try This at Home – Flipping the Classroom in Chemical Engineering, במושב "מודלים פדגוגים חדשניים"

פרופ' שלמה מיטל -  The World as Classroom: Learning to Create a MOOC on Creativity -  A Case Study, במושב "Mooc’s"

אלון זכאי - אינטרנט נגיש מהו? במושב "טכנולוגיות ניידות"

ד"ר רועי צזנה - חמשת סוגי המורים של העתיד, במושב "תהליכי הבנה ולמידה של לומדים"

ד"ר דוד קונופניקי, IBM - ביג דאטה למחשוב קוגניטיבי ומעבר לו, במושב "כריית נתונים בקורסים מקוונים"

נעמי דרום, עיתון הארץ - מה בעצם כל כך נורא בשיימינג, במושב הנעילה

תוכנית הכנס: http://meital.iucc.ac.il/conf2015/program15.htm

 

בברכה, 

פרופ' אהרון פלמון – יו"ר מיט"ל

ד"ר אביגיל ברזילי – יו"ר ועדת התכנית

אלי שמואלי – מנהל מיט"ל