לוח מודעות

הזנת ציוני פרויקטיםהזנת ציוני פרויקטים

על ידי יוחנן ארז בתאריך
מספר תגובות: 0

שימו לב לתהליך קבלת ציון בפרויקטים:

1. המעבדה מזינה ציון סופי במערכת labadmin.

2. הציון מאושר על ידי מרכז הפרויקטים (הח"מ) ומוזן במערכת upgrade. הציון יהיה גלוי לסטודנטים מרגע הזנתו ל-upgrade.

3.שליחת הציונים ל-ug תתבצע בצורה מרוכזת בשני מועדים קבועים:
מועד א': 29/10/2015 (33 שבועות מתחילת הפרויקט)
מועד ב': 21/01/2016 (44 שבועות מתחילת הפרויקט)

4. במקרים שלסטודנט חשוב שהציון שלו יוזן לפני המועד הקרוב, יש לפנות למהנדס המעבדה לצורך הזנתו באופן ידני.

5. אחרי מועד ב', קבלת ציון כרוכה בהורדת ניקוד על איחור...

 

בברכה,

יונחן ארז
מרכז פרויקטי סטודנטים במעבדות הוראה