פורום תמיכה למורים

הורדת כל הקבצים בקורס

תשובה ל: הורדת כל הקבצים בקורס

על ידי רזי דבוש בתאריך
מספר תגובות: 0

https://bitbucket.org/pyrexed/moodle-scraper/

זה הקישור, זה הבחור שכתב ופרסם אותה:

Roy Fanchi

 

או עבור הפרסום בפייסבוק :

 

https://www.facebook.com/groups/technionstudents/permalink/855774724514473/?hc_location=ufi