הודעות ועידכונים

רשימת המרצים הזוכים בפרס צילג תשעהרשימת המרצים הזוכים בפרס צילג תשעה

by אביגיל ברזילי -
Number of replies: 0

ברכות , הוקרה והערכה למרצים הזוכים בפרס צילג לשנת הלימודים תשע"ה

אגרונום ישראל גלון, פקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים
מר חובב גזית, הפקולטה להנדסת חשמל
ד"ר תאמר סלמאן, הפקולטה למדעי המחשב
ד"ר עליזה מלק, הפקולטה למתמטיקה