הודעות ועידכונים

כנס מיט”ל הארבעה עשר - טכנולוגיות חדשות בהוראה ולמידה בהשכלה הגבוההכנס מיט”ל הארבעה עשר - טכנולוגיות חדשות בהוראה ולמידה בהשכלה הגבוהה

על ידי אביגיל ברזילי בתאריך
מספר תגובות: 0

הכנס הארצי השנתי הארבעה עשר של מיט”ל בנושא טכנולוגיות חדשות בהוראה ולמידה בהשכלה הגבוהה: כיוונים ומגמות ייערך השנה באוניברסיטת בר-אילן, ביום רביעי, ה-22 ביוני 2016, ט”ז בסיון תשע”ו.  הכנס נערך אחת לשנה באחד המוסדות האקדמיים החברים במיט”ל, ומתמקד בתיאור ההישגים והאתגרים בלמידה מתוקשבת בחינוך הגבוה ובכיווני התפתחות עתידיים.

לתוכנית הכנס ורישום