פורום תמיכה למורים

סטודנטים לא יכולים לראות ציוני תרגילים והערות

סטודנטים לא יכולים לראות ציוני תרגילים והערות

על ידי ירון חושקובר בתאריך
מספר תגובות: 1

שלום

באתר לקורס 094821 הסטודנטים לא מצליחים לראות את חלק מהציונים של תרגילי הבית

לדוג'- תרגיל בית 1+3 לא רואים ציון

תרגיל בית 2 רואים

 

מה הסיבה?

 

ירון

בתגובה ל: ירון חושקובר

תשובה ל: סטודנטים לא יכולים לראות ציוני תרגילים והערות

על ידי אולגה צונטונוב בתאריך

שלום ירון,

בתרגילי בית 1 ו 3 אתה משתמש במנגנון בדיקה מתקדם (בשונה מתרגיל בית 2). זו הגדרה שנמצאת בהגדרות המטלה, תחת סעיף ציונים, והיא מאפשרת שליטה במועד שחרור הציונים לסטודנטים. הציון לא יהיה זמין לסטודנטים עד אשר אתה תחליף את המצב של העבודה שלהם מ"טרם נבדק" ל"הניקוד זמין לסטודנט".

בברכה,

אולגה