פונקציות וגרפים (גליון מתנט 4)

גליון 4 שאלה 51 - בעיה בהבנה של התרגיל