טריגונומטריה (גליונות מתנט 8+9)

תרגיל 57 גיליון 9

תשובה ל: תרגיל 57 גיליון 9

על ידי מיכל קליינשטרן בתאריך
מספר תגובות: 0

תשרטט את מעגל היחידה.

תשרטט עליו זווית מסויימת (במקרה זה α) עבור אילו זווית תקבל את אותו הגודל של הקוסינוס אבל בסימן הפוך?

תשלח לי את השירטוט שלך.