טריגונומטריה (גליונות מתנט 8+9)

שאלה 36 גיליון 8

תשובה ל: שאלה 36 גיליון 8

by מיכל קליינשטרן -
Number of replies: 0

אפשר לבטא את cos בעזרת sin ע"י זהויות טריגונומטריות.

ואז להשתמש בתכונות של פונקציה הפוכה