טריגונומטריה (גליונות מתנט 8+9)

גיליון 9 , שאלות 53,61