טריגונומטריה (גליונות מתנט 8+9)

גיליון 9 שאלה 65

תשובה ל: גיליון 9 שאלה 65

by מיכל קליינשטרן -
Number of replies: 0

יש להשתמש במעט ידע מגיאומטריה לגבי זוויות הקפיות ומרכזיות במעגל, משפט הסינוסים וחוקים נוספים