גבולות, נגזרות וחקירת פונקציות (גליונות מתנט 13+14)

שאלה 34 גיליון 13