גבולות, נגזרות וחקירת פונקציות (גליונות מתנט 13+14)

גיליון 13 שאלה 51