פונקציות וגרפים (גליון מתנט 4)

שאלה 61

תשובה ל: שאלה 61

על ידי מיכל קליינשטרן בתאריך
מספר תגובות: 0

אין בקליפים את כל הדוגמאות להכל.

הרעיון בקורס (כמו גם בטכניון) הוא להבין את העיקרון, למשל של פונקציה הפוכה, ואז לדעת ליישם על ״כל הפונקציות״

תצפה שוב בקליפים של פונקציה הפוכה. תנסה ליישם את העיקרון ותשלח את הניסיון שלך.