פונקציות וגרפים (גליון מתנט 4)

שאלה 61

תשובה ל: שאלה 61

by מיכל קליינשטרן -
Number of replies: 0

אין בקליפים את כל הדוגמאות להכל.

הרעיון בקורס (כמו גם בטכניון) הוא להבין את העיקרון, למשל של פונקציה הפוכה, ואז לדעת ליישם על ״כל הפונקציות״

תצפה שוב בקליפים של פונקציה הפוכה. תנסה ליישם את העיקרון ותשלח את הניסיון שלך.