גבולות, נגזרות וחקירת פונקציות (גליונות מתנט 13+14)

גליון 14 שאלה 33

תשובה ל: גליון 14 שאלה 33

by מיכל קליינשטרן -
Number of replies: 0

בשורה השניה צריך לסגור את סוגריים אחרי  45x^2  (הביטוי שלא גוזרים בשלב זה)