וקטורים (גליון מתנט 10)

תרגיל 36

 
תמונה של איתן-ראובן שוגרמן
תרגיל 36
על ידי איתן-ראובן שוגרמן בתאריך 6/06/2017, 22:48
 

היי

מכיוון שהוקטור u ניצב לשני הוקטורים, הכפלתי את הרכיבים של כל אחד מהוקטורים כפול הנעלמים i,j,k המייצגים את רכיביו של הוקטור u והשוותי בין התוצאות של שניהם מכיוון שהתוצאות של שניהם שוות 0.

קיבלתי: 7j+4k=0.

כאן בעצם אני יכול להציב כל מספר באחד מהמשתנים ובשני את המספר שיגרום למשוואה להתאפס (לi לא משנה מה נציב מכיוון שהוא התאפס ואז כל איבר כפול 0 ישאר 0).

כנראה שטעיתי איפשהו כי המתנט לא מאשר לי את התשובה. אשמח להכוונה.

תודה מראש


תמונה של מיכל קליינשטרן
תשובה ל: תרגיל 36
על ידי מיכל קליינשטרן בתאריך 7/06/2017, 08:28
 

בחישוב לא טעית אבל מה הצבת ברכיב הראשון של הוקטור הניצב?

תמונה של איתן-ראובן שוגרמן
תשובה ל: תרגיל 36
על ידי איתן-ראובן שוגרמן בתאריך 7/06/2017, 16:30
 

בהתחלה הצבתי 0 וזה לא אושר ולאחר מכן הצבתי 5 (מכיוון שהרכיב הראשון התאפס (5i-5i) ולכן כל מספר כפול רכיב i של הוקטור החדש אמור להיות בסדר) וגם אז זה לא אושר

תמונה של מיכל קליינשטרן
תשובה ל: תרגיל 36
על ידי מיכל קליינשטרן בתאריך 7/06/2017, 20:03
 

כי אם תכפול את אחד הוקטורים בוקטור שאתה מחפש, תקבל ביטוי לאיקס שתלוי ב z  וב y

תמונה של איתן-ראובן שוגרמן
תשובה ל: תרגיל 36
על ידי איתן-ראובן שוגרמן בתאריך 7/06/2017, 17:45
 

לא הבנתי

תמונה של מיכל קליינשטרן
תשובה ל: תרגיל 36
על ידי מיכל קליינשטרן בתאריך 7/06/2017, 20:05
 

הוקטור שאתה מחפש צריך גם להיות ניצב לוקטורים v  ו  w

אז תכפול באחד מהם. את איקס אתה לא יכול לבחור כרצונך.

תמונה של רועי כנעני
תשובה ל: תרגיל 36
על ידי רועי כנעני בתאריך 21/06/2017, 13:45
 

מה זאת אומרת לכפול באחד מהם?

תמונה של מיכל קליינשטרן
תשובה ל: תרגיל 36
על ידי מיכל קליינשטרן בתאריך 21/06/2017, 14:30
 

תשלח לי את הפיתרון שלך

תמונה של רועי כנעני
תשובה ל: תרגיל 36
על ידי רועי כנעני בתאריך 21/06/2017, 17:55
 

אין לי פתרון, רק עשיתי חיסור של 2 הוקטורים הנתונים ומשם אני לא יודע להתקדם

תמונה של מיכל קליינשטרן
תשובה ל: תרגיל 36
על ידי מיכל קליינשטרן בתאריך 21/06/2017, 18:01
 

החיסור של הוקטורים גם ניצב לדוקטור אותו מחפשים  (x y z) אז מכפלתם צריכה לצאת אפס.