וקטורים (גליון מתנט 10)

תרגיל 36

תרגיל 36

by איתן-ראובן שוגרמן -
Number of replies: 9

היי

מכיוון שהוקטור u ניצב לשני הוקטורים, הכפלתי את הרכיבים של כל אחד מהוקטורים כפול הנעלמים i,j,k המייצגים את רכיביו של הוקטור u והשוותי בין התוצאות של שניהם מכיוון שהתוצאות של שניהם שוות 0.

קיבלתי: 7j+4k=0.

כאן בעצם אני יכול להציב כל מספר באחד מהמשתנים ובשני את המספר שיגרום למשוואה להתאפס (לi לא משנה מה נציב מכיוון שהוא התאפס ואז כל איבר כפול 0 ישאר 0).

כנראה שטעיתי איפשהו כי המתנט לא מאשר לי את התשובה. אשמח להכוונה.

תודה מראש

Attachment וקטורים שאלה 36.png
In reply to איתן-ראובן שוגרמן

תשובה ל: תרגיל 36

by מיכל קליינשטרן -

בחישוב לא טעית אבל מה הצבת ברכיב הראשון של הוקטור הניצב?

In reply to מיכל קליינשטרן

תשובה ל: תרגיל 36

by איתן-ראובן שוגרמן -

בהתחלה הצבתי 0 וזה לא אושר ולאחר מכן הצבתי 5 (מכיוון שהרכיב הראשון התאפס (5i-5i) ולכן כל מספר כפול רכיב i של הוקטור החדש אמור להיות בסדר) וגם אז זה לא אושר

In reply to איתן-ראובן שוגרמן

תשובה ל: תרגיל 36

by מיכל קליינשטרן -

כי אם תכפול את אחד הוקטורים בוקטור שאתה מחפש, תקבל ביטוי לאיקס שתלוי ב z  וב y

In reply to מיכל קליינשטרן

תשובה ל: תרגיל 36

by איתן-ראובן שוגרמן -
In reply to איתן-ראובן שוגרמן

תשובה ל: תרגיל 36

by מיכל קליינשטרן -

הוקטור שאתה מחפש צריך גם להיות ניצב לוקטורים v  ו  w

אז תכפול באחד מהם. את איקס אתה לא יכול לבחור כרצונך.

In reply to מיכל קליינשטרן

תשובה ל: תרגיל 36

by רועי כנעני -

מה זאת אומרת לכפול באחד מהם?

In reply to רועי כנעני

תשובה ל: תרגיל 36

by מיכל קליינשטרן -

תשלח לי את הפיתרון שלך

In reply to מיכל קליינשטרן

תשובה ל: תרגיל 36

by רועי כנעני -

אין לי פתרון, רק עשיתי חיסור של 2 הוקטורים הנתונים ומשם אני לא יודע להתקדם

In reply to רועי כנעני

תשובה ל: תרגיל 36

by מיכל קליינשטרן -

החיסור של הוקטורים גם ניצב לדוקטור אותו מחפשים  (x y z) אז מכפלתם צריכה לצאת אפס.