מבוא + סדרות ואינדוקציה (גליונות מתנט 1+2)

שאלה 22