שאלות כלליות

313536179

תשובה ל: 313536179

על ידי מיכל קליינשטרן בתאריך
מספר תגובות: 0

תשימי לב

an=f(n) ולכן אם 

f(100)=1+2+...+100

אז זהו גם an

לגבי סכום של סידרה הנדסית סופית, החזקה תלויה באיבר הראשון ובמספר האיברים

בקליפ מתחילים את הסכום עם q^0  ואולי בפתרונות מתחילים ב  q^1