אינטגרלים (גליונות מתנט 15+16)

גיליון 15 שאלות 66-67