פונקציות וגרפים (גליון מתנט 4)

שאלה 50

תשובה ל: שאלה 50

על ידי מיכל קליינשטרן בתאריך
מספר תגובות: 0

https://m.youtube.com/watch?list=PLW3u28VuDAHKgGIEuxcWgNECq7sb9bIkD&params=OAFIAVgN&v=LkO_xXHTXcs&mode=NORMAL

וכל הבאים אחריו.

בכל מקרה, על מנת לשרטט את הפונקציות אפשר להעזר בתוכנת ה  desmos