פונקציות וגרפים (גליון מתנט 4)

גליון 4 שאלות: 6, 14, 35, 38, 40, 61, 67, 72