טריגונומטריה (גליונות מתנט 8+9)

שאלה 16 גיליון 8

תשובה ל: שאלה 16 גיליון 8

by מיכל קליינשטרן -
Number of replies: 0

בקליפ 17 מוסבר מה המשמעות של כל פרמטר.

אכן 2A זו המשרעת

תנסה לחשוב מה קורה אם מציבים אפס (הערך נתון בשאלה) ומה היה קורה אם D היה אפס.

הכל מוסבר בתחילת קליפ 17