מבוא + סדרות ואינדוקציה (גליונות מתנט 1+2)

תרגיל 25