מבוא + סדרות ואינדוקציה (גליונות מתנט 1+2)

גליון 2 שאלה 22