פונקציות וגרפים (גליון מתנט 4)

שאלה 35 גליון 4

תשובה ל: שאלה 35 גליון 4

על ידי מיכל קליינשטרן בתאריך
מספר תגובות: 0

הערות:

1.  הפונקציה   x^3  כן חסומה בקטע הנתון ומוגדרת בו. למה את מתכוונת ב״להזיז״?

2. חילקת את הביטוי x^2... בביטוי עם x^3 ... תסתכלי על השאלה הקודמת ותראי אם אין פונקציה ש״מתנהגת״ באופן דומה. תשרטטי ב  desmos 

3. הרעיון של אסימפטוטה אנכית הוא נכון. תנסי להסביר למה. מה הכוונה שהפונקציה לא חסומה.