מבוא + סדרות ואינדוקציה (גליונות מתנט 1+2)

גיליון 1 שאלה 10

גיליון 1 שאלה 10

על ידי יעל הובר בתאריך
מספר תגובות: 10

נתוני השאלה שלי הם:

(A (43,80  

[B [49,92  

ניסיתי להיעזר ברזמים וציירתי את הצירים:

האיחוד של הקבוצות יכול להיות או כל A או כל B או שתיהן [43,92)

החיתוך של הקבוצות הוא (49,80]

למרות זאת, עדיין לא הצלחתי לפתור.

אשמח לקבל עזרה. תודה

 

בתגובה ל: יעל הובר

תשובה ל: גיליון 1 שאלה 10

על ידי מיכל קליינשטרן בתאריך

החיתוך ואיחוד שמצאת נכונים. אבל זו לא היתה ההגדרה של קבוצה S.

מה בעצם מבקשים שתמצאי?

בתגובה ל: מיכל קליינשטרן

תשובה ל: גיליון 1 שאלה 10

על ידי יעל הובר בתאריך

מבקשים שאמצא את איחוד הקבוצות של :

א. כל האיקסים שהם האיחוד של קבוצות A ו - B  (קבוצה מצד שמאל בתוך S)

(את התשובה לסעיף זה כתבתי בהודעה הראשונה)

ב. וגם כל האיקסים שלא נמצאים בחיתוך של קבוצות A ן - B (קבוצה מצד ימין בתוך S) 

(תשובה: איקס גדול משמונים וגם איקס קטן\שווה 49 )

זו בעצם ההגדרה של S. 

כמו כן, התבקשתי לתאר איחוד זה על ידי שתי קבוצות (א' ,ב') שאין להן נקודה משותפת.

 

 

בתגובה ל: יעל הובר

תשובה ל: גיליון 1 שאלה 10

על ידי מיכל קליינשטרן בתאריך

1. ה״לא״ בחיתוך כמעט מדוייק. איקס לא יכול להיות גם גדול משמונים וגם קטן שווה 49.

כלומר איקס גדול משמונים או איקס קטן שווה 49.

2. עכשיו מבקשים שגם יהיה באיחוד. ולכן?

בתגובה ל: מיכל קליינשטרן

תשובה ל: גיליון 1 שאלה 10

על ידי יעל הובר בתאריך

לא כל כך הבנתי את ההערה השנייה שכתבת.. 

מה הכוונה "שגם יהיה באיחוד" ? 

בתגובה ל: יעל הובר

תשובה ל: גיליון 1 שאלה 10

על ידי מיכל קליינשטרן בתאריך

בשאלה מבקשים את כל האיקסים שלא בחיתוך וכן באיחוד.

בתגובה ל: מיכל קליינשטרן

תשובה ל: גיליון 1 שאלה 10

על ידי יעל הובר בתאריך

אם אני מבינה נכון:

לא חיתוך: (80,101) או [101,49-)

איחוד: (43,80) או [49,92] או [43,92)

כן איחוד ולא חיתוך :

[80,92)   [43,49)=S

זו התשובה? תודה רבה

בתגובה ל: יעל הובר

תשובה ל: גיליון 1 שאלה 10

על ידי מיכל קליינשטרן בתאריך

לאיחוד לא צריך את שלושת הקבוצות כי אם איקס נמצא או בראשונה או בשניה או בשלישית, תמצאי שאחת הקבוצות מכילה את כל האיקסים הדרושים.

אם אמרת שהחיתוך הוא

[49,80)

אז ב"לא״ חיתוך יש לך טעות בקצוות. ואז התשובה שלך נכונה (אחרי תיקון הקצוות)

בתגובה ל: מיכל קליינשטרן

תשובה ל: גיליון 1 שאלה 10

על ידי יעל הובר בתאריך

לא חיתוך: (80,101] או (101,49-)

איחוד: [43,92)

כן איחוד ולא חיתוך :

[80,92]   (43,49)=S

עכשיו נכון?