מבוא + סדרות ואינדוקציה (גליונות מתנט 1+2)

גיליון 1 שאלה 10

גיליון 1 שאלה 10

by יעל הובר -
Number of replies: 10

נתוני השאלה שלי הם:

(A (43,80  

[B [49,92  

ניסיתי להיעזר ברזמים וציירתי את הצירים:

האיחוד של הקבוצות יכול להיות או כל A או כל B או שתיהן [43,92)

החיתוך של הקבוצות הוא (49,80]

למרות זאת, עדיין לא הצלחתי לפתור.

אשמח לקבל עזרה. תודה

 

In reply to יעל הובר

תשובה ל: גיליון 1 שאלה 10

by מיכל קליינשטרן -

החיתוך ואיחוד שמצאת נכונים. אבל זו לא היתה ההגדרה של קבוצה S.

מה בעצם מבקשים שתמצאי?

In reply to מיכל קליינשטרן

תשובה ל: גיליון 1 שאלה 10

by יעל הובר -

מבקשים שאמצא את איחוד הקבוצות של :

א. כל האיקסים שהם האיחוד של קבוצות A ו - B  (קבוצה מצד שמאל בתוך S)

(את התשובה לסעיף זה כתבתי בהודעה הראשונה)

ב. וגם כל האיקסים שלא נמצאים בחיתוך של קבוצות A ן - B (קבוצה מצד ימין בתוך S) 

(תשובה: איקס גדול משמונים וגם איקס קטן\שווה 49 )

זו בעצם ההגדרה של S. 

כמו כן, התבקשתי לתאר איחוד זה על ידי שתי קבוצות (א' ,ב') שאין להן נקודה משותפת.

 

 

In reply to יעל הובר

תשובה ל: גיליון 1 שאלה 10

by מיכל קליינשטרן -

1. ה״לא״ בחיתוך כמעט מדוייק. איקס לא יכול להיות גם גדול משמונים וגם קטן שווה 49.

כלומר איקס גדול משמונים או איקס קטן שווה 49.

2. עכשיו מבקשים שגם יהיה באיחוד. ולכן?

In reply to מיכל קליינשטרן

תשובה ל: גיליון 1 שאלה 10

by יעל הובר -

לא כל כך הבנתי את ההערה השנייה שכתבת.. 

מה הכוונה "שגם יהיה באיחוד" ? 

In reply to יעל הובר

תשובה ל: גיליון 1 שאלה 10

by מיכל קליינשטרן -

בשאלה מבקשים את כל האיקסים שלא בחיתוך וכן באיחוד.

In reply to מיכל קליינשטרן

תשובה ל: גיליון 1 שאלה 10

by יעל הובר -

אם אני מבינה נכון:

לא חיתוך: (80,101) או [101,49-)

איחוד: (43,80) או [49,92] או [43,92)

כן איחוד ולא חיתוך :

[80,92)   [43,49)=S

זו התשובה? תודה רבה

In reply to יעל הובר

תשובה ל: גיליון 1 שאלה 10

by מיכל קליינשטרן -

לאיחוד לא צריך את שלושת הקבוצות כי אם איקס נמצא או בראשונה או בשניה או בשלישית, תמצאי שאחת הקבוצות מכילה את כל האיקסים הדרושים.

אם אמרת שהחיתוך הוא

[49,80)

אז ב"לא״ חיתוך יש לך טעות בקצוות. ואז התשובה שלך נכונה (אחרי תיקון הקצוות)

In reply to מיכל קליינשטרן

תשובה ל: גיליון 1 שאלה 10

by יעל הובר -

לא חיתוך: (80,101] או (101,49-)

איחוד: [43,92)

כן איחוד ולא חיתוך :

[80,92]   (43,49)=S

עכשיו נכון?