משוואות ואי שיוויונות (גליון מתנט 3)

גיליון 3 שאלות 19-20