וקטורים (גליון מתנט 10)

שאלה 5

שאלה 5

על ידי סוזן שחאדה בתאריך
מספר תגובות: 1

אני לא מצליחה להבין איך בדוגמה נעשה את סכום הוקטורים.

סכום הוקטורים האלה לא יצא את הוקטור AE

תיארי באופן גרפי את סכום הוקטורים האלה (בערך)

האם פספסתי משהו?

צרופה שאלה 5 גליון 10.png
צרופה שאלה 5.JPG