פולינומים, שורשים ופונקציות רציונליות (גליון מתנט 6)

גיליון 6 שאלות 2, 7, 14 -16

תשובה ל: גיליון 6 שאלות 2, 7, 14 -16

על ידי מיכל קליינשטרן בתאריך
מספר תגובות: 0

3: תלוי מה המקדמים בפולינום שלך. איך עשית את א?

7: תנסי להציב במקום q את איקס ו n יהיה 3 בשאלה 7 ובהתאם לשאלות הבאות.

14: עדיין לא. תסתכלי על הדיון למעלה. הוא יכול לעזור.

15: מצויין.

16: נכון.

26: אכן אם מחלקים בגורם לינארי. את מבינה למה?